Drøbak Kunstforening

Er Drøbak en kunstnerby? Neppe. Det bor flere ganger så mange kunstnere på Nesodden som i Frogn. Men Drøbak er en kunstnerisk by. Det finnes en tradisjon for både kunst og kunstnerliv her, helt fra den gang Hans Gude i 1875 nærmest «oppdaget» Drøbak som sommersted for seg, sin familie og sine kunstnervenner. Det var her Tidemand og Gude møttes for siste gang , forteller Mentz Schulerud i «Norsk Kunstnerliv».

Senere kom andre billedkunstnere og slo seg ned: Ludvig Skramstad, Wilhelm Peters, «vindens maler» Edvard Diriks og Christian Krogh holdt alle til sørpå. Vossingen Brynjulf Bergslien, Kunstforeningens mangeårige formann kom også. «Siden de fleste var sydpå i byen, måtte han være nordpå og satte opp sitt hus ved Sundbrygga. I storgaten vandret Chr Krogh i morgenkåpe og tøfler og ruvet i bybildet.

Kunstnere som Olaf M. Holwech, Anton Thoresen, Ove Bergerud og andre holdt byens kunstneriske tradisjon vedlike. Kunstforeningen stilte altså – sånn sett – ikke på bar bakke når den ble stiftet i 1955.

Det var likevel med tomme hender Egil Dahlin tok initiativet til foreningen. Forholdene var små, men det hadde også sine fordeler. Det var ikke vanskelig å oppspore en stamme av interesserte medlemmer. Med stort fremsyn trakk man opp retningslinjer og målsettinger for foreningens drift. Disse har stått seg i over 50 år, med ett og annet sprell innimellom ettersom vyer og inspirasjon kunne slå til.

Tekstene og historien er hentet fra jubileumsboken fra 1995, skrevet av Øystein Øystå.

Historien

1955

Kunstforeningens stifter Egil Dahlin har vært aktiv også som utstiller. Her arbeider han med modellen til statuen av oberst Birger Eriksen, Oscarsborgs kommandant 1940.

Konstituerende møte til dannelse av en kunstforening for Drøbak og Frogn ble holdt på initiativ av en del interesserte i «Britannia» i Drøbak fredag 13 mai 1955.

1958

Medlemstallet er oppe i 100, og styret ønsker seg et foreningsmerke, en logo som vi sier idag. En konkurranse blir utlyst. Juryens begrunnelse: «Ved første hurtige overblikk skillet utkastet med mottoet «Kunstens ansikt» seg sterkt ut ved sin blikkfangervirkning egenart og frie form».

1965-75

Kunstforeningens planlagte store prestisjeprosjekt: «Sommergalleriet i Drøbak» var et nytt inntektsprosjekt som bygget på turistene som besøkte Drøbak. Det lyktes å få en avtale med de tre beverterstedene Britannia Hotell, Reenskaug Hotell og Restarant Sea-Side om å henge bilder på veggene der hele sommeren. Hvilket funn! Et tredobbelt galleri med åpningstid fra ni om morgenen til midnatt, og med gratis vakthold attpåtil!

1975-95

I 1983 ble det inngått en avtale om leie av Ringgården på Ringeplan.

2019

Drøbak Kunstforening lever og bringer tradisjonene videre – vi gir kommunens innbyggere gode kunstopplevelser. Kom innom! PS. Man må ikke kjøpe noe for å se! Gratis inngang.

Styret

Drøbak Kunstforenings styre består av engasjerte medlemmer.

STYRET

Leder / Mette Høiland / T 416 76 447 / E-post metfalch@online.no
Nestleder / Siv Gade Lien / T 947 87 969 / E-post siv@trendheim.no
Sekretær / Trudy Mørk Wollbraaten  / E-post trudy@wollers.no
Styremedlem / Elin Furru
Styremedlem / Christoph Lindner
Varamedlem / Berit Hammer
Varamedlem / Liv Skog

ØKONOMI

Forretningsfører / Rolf Vedal / E-post: rovedal@online.no
Postadresse / Postboks 76 – 1440 DRØBAK

KUNSTNERISK KOMITÈ

Trudy Mørk Wollbraathen
Elin Furru

WEB & MEDLEMSKOMMUNIKASJON

AD & Webmaster / Siv Gade Lien