Har du lyst til å stille ut i Varmbadet?

Søknadsfristen er 15. februar. Vi mottar søknader fortløpende. Alle søknader blir behandlet og får svar når vi har valgt ut utstillere til neste års utstillingsprogram.

NB! Vi har fortsatt ikke lagt ferdig kabalen for 2021 grunnet usikkerhet knyttet til årets utstillingsprogram. Noen av årets utstillere har måttet flyttes til neste år pga Covid-19. Vi håper å kunne ha ferdig programmet i løpet av September.