Har du lyst til å stille ut i Varmbadet?

Søknadsfristen er 15. februar. Vi mottar søknader fortløpende. Alle søknader blir behandlet og får svar når vi har valgt ut utstillere til neste års utstillingsprogram.