Har du lyst til å stille ut i Varmbadet?

Søknadsfristen er 15. februar. Vi mottar søknader fortløpende. Alle søknader blir behandlet og får svar når vi har valgt ut utstillere til neste års utstillingsprogram.

Har du problemer med å sende inn via skjemaet, send søknad til utstilling@drobak-kunstforening.no