Koefoed & Valum

Annette Kofoed og Karin M. Valum viser objekter, monotypier, malerier og tegninger

Anette Kofoed tar utgangspunkt i materialet når hun arbeider, og finner det er interessant å utforske materialenes iboende muligheter. De siste årene har hun brukt flortynn silke som materiale. Hun syntes det var interessant å se om det var mulig å lage tredimensjonale former av den gjennomsiktige silken, og etter mye utprøving fant jeg hun en brukbar teknikk der silken dyppfarges, mange små deler kantes med nylon–sen og deretter sys delene sammen til en form.

Hun arbeider også en del med arbeider i papir, små skulpturer i en slags lamineringsteknikk og mere veggrelaterte arbeider som kanskje er nærmere maleri.

Med arbeider i ulike formater, detaljer i forskjellige materialiteter og strukturer, variasjoner i teknikk og romlighet håper hun å kunne vekke en nysgjerrighet og en sanselighet som vi kanskje ikke så ofte tar oss tid til å kjenne på. Likevel vil tilknyttingen til natur og økologiske prosesser være en fellesnevner som gjør at arbeidene og utstillingen fungerer som en helhet. 

Karin Valums arbeid er en utforskning av tegning ved å lage spor med ulike redskaper. Med kull og blyant arbeider hun med gråtoner og lys. Tusjtegninger blir ekspressive, surrealistiske fortellinger. I monotypier oppstår relieff og noen ganger tegner hun videre på dem med tråd.

Det siste året hun arbeidet på forskjellige måter på papir ut ifra å tenke snitt gjennom naturen som i vitenskapelige plansjer. 

Hun arbeider også med en serie hun kaller Minnelunder. Det er tusj- og akrylarbeider, sorgarbeider; der hun sørger over menneskenes ødeleggelse av natur og arter og av hverandre i krig. Hun sørger over mennesker som er gått bort, ute av tiden, ute av verden. 

Med en gammel trykkpresse eksperimenterer hun med farge og form i monotypier. 

september 10 @ 13 — september 25 @ 16
13:00 — 16:00 (363h)

Varmbadet

Did you like this? Share it!

0 comments on “Koefoed & Valum

Comments are closed.