Jorunn Steffensen

Jeg arbeider med maleri og tegning, i tillegg til installasjoner. Min kunst handler om farger og formale undersøkelser. Jeg arbeider innenfor et konstruktivistisk formspråk, hvor form og innhold reduseres til enkle geometriske felt. Jeg er opptatt av fargens energi. Fargens langsomme oppbygning, lag på lag, strøk for strøk. Forflytning og illusjon av det tredimensjonale i flaten. Jeg arbeider ofte i serier, med ulik problematikk. Jeg søker en spenning i farge og komposisjon. For meg er det komposisjonen og summen av den indre spenningen som finner sitt uttrykk og gir innholdet i et kunstverk. Egne verk inspirerer meg ofte til nye undersøkelser og videre bearbeiding av billedspråket. Jeg arbeider med ulike tema, som i utgangspunktet kan være arkitektur, kunst eller et visuelt inntrykk som berører meg. Jeg maler på tekstil i stort format og på finerplate som ofte settes sammen til større verk. Parallelt arbeider jeg med tegning i mindre format.

april 21 @ 12 — mai 7 @ 16
12:00 — 16:00 (388h)

Varmbadet

Did you like this? Share it!

0 comments on “Jorunn Steffensen

Comments are closed.