Kari Wandler Øverland

Utdannelse:
Friundervisningen i Oslo, keramikk (1985 – 1986)
Statens Håndverks- og kunstindustriskole Oslo, keramikk (1987 – 1992)
Hospitant ved studiet «Kultur for helse», Høgskolen i Telemark (2004 – 2005)Drift av eget verksted:
Fra 1992Stipend:
Telemark fylkeskommunes etableringsstipend (1993)
Næringsetaten Telemark fylkeskommunes etableringsstipend (1996)
Utstillingsstipend (1997)

Separatutstillinger og prosjekter (i utvalg):
Wrights Gaard, Porsgrunn, «Det er mer mellom kjeller og loft…» (2014)
Galleri Villvin, Risør (2004)
Hotell Høyer, Skien, «Havet og erotikken» (2003)
Utstilling i egen hage (2003 og 2004)
Galleri Falkum, Skien (1997, 2000 og 2003)
Galleri Elvetun, Sykkylven (2001)
Tønsberg Kunstforening (1999)

Gruppeutstillinger (i utvalg):
Posh – Art, Porsgrunn Kunstforening (2002)
Telemarksutstillingen (2001)
Jomfrulandsutstillingen (2000 og 2001)
Ibsenhuset, Skien (1997)
Raulandsutstillinga (1995 og 1996)
Galleri Osebro, Porsgrunn (1995, 1996 og 2013)
«Taffel» på Hå gamle prestegard, Jæren (1996)
Lillehammer kunstforening (1994, 1995 og 1996)
Galleri Holmenbukta, Asker (1995)
Månedens kunstner, Telemark kunstnersenter, Porsgrunn (1992)

Års- eller landsdelsutstilling:
Norsk kunsthåndverk (1992)

Utsmykninger:
Styrerommet, Gjerpen og Solum Sparebank (2004)
Lyngveien barnehage, Porsgrunn (2005)
Brattås barnehage, Porsgrunn (2005)

Frednes barnehage, Porsgrunn (2004)
Porsgrunn kommunes helsestasjoner (2003)
Distriktspsykiatrisk senter, Porsgrunn (2002)
Vest-Bamble aldershjem (2001)
Theilerkleiva SFO, Kragerø (2000)
Telemark Sentralsjukehus, Skien (2000)
Heistad barneskole, Porsgrunn (1999)
Herøya næringspark, Hydro Porsgrunn (1997)
Høgskolen i Telemark, Porsgrunn (1995)
Sanseavdelingen, Frisklivssenteret, Porsgrunn (2004)Pedagogiske samarbeidsprosjekt:
I tilknytning til utsmykkingsarbeidene i Lyngveien og Frednes barnehager (2004 og 2005).
Keramiske objekter brukt ved Tveten og Brattås barneskoler i Porsgrunn, pedagogiske opplegg med fokus på barns sosiale og emosjonelle utvikling.Undervisningsarbeid:
Lærer ved Porsgrunn kommunale kulturskole
Har fra 1992 hatt kurs for Friundervisningen, Bondekvinnelaget og Porsgrunn kommunes lærere i forbindelse med kompetanseheving i kunst- og håndverksfaget.
«Rom for opplevelse» – kurs for mennesker med psykiske lidelser, Porsgrunn kommune.
«Den kulturelle bæremeisen» – Porsgrunn kommunes kulturtilbud for barnehagene.

Konferanser:
Medlem i idégruppa og fast kunstner ved Porsgrunnskonferansen (2003, 2004, 2005 og 2006)

Pris:
Porsgrunnsprisen (2006)

Innkjøpt av:
Norsk kulturråd
Hydro Porsgrunn
Porsgrunn kommune
Telemark Sentralsjukehus

april 4 @ 13 — mai 3 @ 16
13:00 — 16:00 (699h)

Varmbadet

se arbeider

Did you like this? Share it!

0 comments on “Kari Wandler Øverland

Comments are closed.