Liv Anne Olafsen

De er strikket, heklet, kniplet, vevd eller brodert.

De kan være hele, revnet, tilsølt eller utslitt.

De er til overs, de er flekkete, lagt vekk eller kastet.

De har mistet sin plass, sin funksjon og sin verdi.

Det ligger tid i dem.

De hører ikke til.

De hvisker om alt som aldri ble sagt.

Materialbasert kunst.

Der produktet har mistet sin status starter mitt kunstneriske prosjekt.

I en søken etter å komme bak tekstilen som bruksgjenstand og ren dekor, er dukene både min inspirasjon og mitt rå-materiale. Materialet utforskes i tredimensjonal form, og/eller som en del av todimensjonale bildeflate. 

Duken blir betraktet som noe annet enn det den er laget for, og man blir gjort oppmerksom på former, handlinger og kulturer objektet bærer på. Noe som også peker på samfunnet som har frembrakt det. Dukene fokuserer på det feminine rom, det anstendige og hjemlige. Her blir de tatt ut av det hjemlige og blir presentert som  skulpturer, objekter eller i todimensjonale bilder.  Vi ser en ekspressiv kombinasjon av myke tekstiler og rustent  jern, som understreker kontrastene i den feminine og og den maskuline sfære.  Arbeidene kan sies å være en del av det samtidskunstmiljøet som skaper nye betydninger ved gamle gjenstander, og setter spørsmålstegn ved vår tids mange problemstillinger som tid, bevaring, resirkulering og tradisjoners betydning. Noe nytt og holdbart dannes av noe som engang hadde stor betydning i mange norske hjem. En historien blir fortalt på ny.

Liv Anne
www.livart.no

 

 

mars 12 @ 13 — april 3 @ 16
13:00 — 16:00 (531h)

Varmbadet

Did you like this? Share it!

0 comments on “Liv Anne Olafsen

Comments are closed.