Runa Boger

Jeg arbeider med tekstile collager og tredimensjonale objekter. Arbeidet med formale og materialrelaterte utfordringer er en del av verket. Grepet er enkelt og direkte. Bildene kan ses på som verk som inngår i en minimalistisk stil, hvor det tekstile er en førende veiviser. Med fokus på det formale finner innholdet sitt uttrykk i komposisjonen. Inngangen til mine arbeider har referanse til og tar utgangspunkt i min tekstile arv, erfaring, utdannelse og et langt liv som tekstilkunstner. Jeg er opptatt av gjenbruk og resirkulasjon og bruker ofte ull fra det militære i kombinasjon med vegetabilske fibre. Det organiske og naturlig ustabile og den energien materialet tilfører verket fascinerer meg. Jeg liker å arbeide fysisk med materialer og idéer. Tema for bildene kan være bygnings elementer, konstruksjon og repetisjon inspirert av urban arkitektur og samtidskunst.

april 21 @ 18 — mai 7 @ 16
18:00 — 16:00 (382h)

Varmbadet

Did you like this? Share it!

0 comments on “Runa Boger

Comments are closed.