W. Schafferer-Sigerus & Løberg

Solveyg W. Schafferer-Sigerus er billedhugger.
Hun hadde sin debut som kunstner i 1950 i Trondheim kunstforening, og i 1951 ble hun med på Høstutstillingen for første gang. Hun har opp gjennom årene hatt en rekke utstillinger i inn- og utland. Hun har over 100 skulpturer plassert i det offentlige rom i Norge. Hun lager også portretter/byster. Disse er også plassert rundt i Norge, men også i FN-bygningen i New York og i Sverige.

Morten Løberg (f. 1953, Hamar) er fotograf og billedkunstner, bosatt i Oslo.
Løberg er kjent for sin minimalistiske bildestil, og regnes som en ener på sitt område både i kunstnerisk og håndverksmessig forstand. Han hadde sin debututstilling i Asker kunstforening i 1980, og utstillingen «I Am Standing Here To See» er et retrospektivt tilbakeblikk på over 45 års bildeproduksjon fra 1976 og frem til i dag.

Han sier selv om sitt arbeid: «Mennesket er som regel helt fraværende i mine arbeider. Mitt prosjekt er å søke mot et essensielt, rendyrket innhold befridd for alle forstyrrende unødvendigheter. Selv om motivelementene er konkrete og virkelige, som fotograf forholder jeg meg jo til det som befinner seg foran kameraet, ønsker jeg samtidig å formidle noe om menneskets erfaringer og sårbarhet. Dette står sentralt i alt mitt arbeid.»

Professor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo, Øivind Storm Bjerke, har skrevet om Morten Løbergs arbeider: «Bildene dveler først og fremst ved hvordan verden trer frem i form av visuelle signaler, som bruker lyset som sin budbringer. Det lille han gir oss av ledetråder, forteller om et individuelt blikk på verden på samme tid som bildet åpner opp for å aktivere egne tanker, vekke følelser og trenge inn i et dypere symbolsk lag av innhold». Bjerke skriver videre: «Det er et materielt nærvær i Løbergs bilder, som gir dem en nøktern saklighet, som jeg oppfatter som bildenes fremste egenskap og kvalitet. Det er en form for saklighet som gir betrakteren mulighet til å arbeide med bildene uten å bli overdøvet av teatrale bildevirkninger, visuell støy som avleder oppmerksomheten, anekdotisk innhold og påtrengende fortelleriver, men tvert i mot oppfordrer til konsentrasjon og fordypelse.» Han vil stille ut mellom 20 og 25 fotografier. I tillegg vil han selge bøker.

oktober 1 @ 13 — oktober 16 @ 16
13:00 — 16:00 (363h)

Varmbadet

Did you like this? Share it!

0 comments on “W. Schafferer-Sigerus & Løberg

Comments are closed.