Alexander Stub

Alexander Stub sine arbeider karakteriseres ved hans sterke bruk av farger og kontraster. Alexander Stub er født i Bergen (1978). Han hadde sin første separatutstilling så tidlig som 1994. Etter utdannelse på Kunstskolen i Bergen hospiterte han to år på et grafisk verksted. Fra 2004 har han drevet som kunstner/grafiker på heltid. Stub har jevnlig separatutstillinger, og er innkjøpt av […]
Read More