Brita Skybak

Jeg tegner dyr som en sorg og en gest. Tegner som om dyrene var mine fortrolige. Finner nyanser i dyrene som jeg etterstreber hos menneskene. Varheten våkenheten og i genuin kontakt med naturen og med omgivelsene. Å snu om på begrepet at menneske blir kalt dyrisk når de oppfører seg negativt. At det å oppføre seg som et dyr er […]
Read More