Karin Helgeby

Som keramiker arbeider jeg med dekorerte bruksgjenstander i høytbrent steingodsleire. Jeg benytter farger og kontraster i glans som uttrykk i abstrakte ornamenter, og iblant er også noen stiliserte mennesker og dyr satt i en ornamental ramme. Min fasinasjon ligger i naturens strenge geometri og tallmessige delinger som en ramme for det organiske liv.
Read More