Kristin E. Ingerslev

Jeg arbeider som keramiker og billedkunstner med installasjoner og skulpturer. Jeg bruker porselen, glass og tre. Naturen er en viktig inspirasjonskilde, og dette kommer til uttrykk gjennom bruk av abstraherte naturelementer som settes sammen til tredimensjonale bilder og fortellinger. Dekorative og repetitive elementer er også til stede i arbeidene.
Read More