Kristin E. Ingerslev

Jeg arbeider som keramiker og billedkunstner med installasjoner og skulpturer. Jeg bruker porselen, glass og tre. Naturen er en viktig inspirasjonskilde, og dette kommer til uttrykk gjennom bruk av abstraherte naturelementer som settes sammen til tredimensjonale bilder og fortellinger. Dekorative og repetitive elementer er også til stede i arbeidene.
Read More

Karin Helgeby

Som keramiker arbeider jeg med dekorerte bruksgjenstander i høytbrent steingodsleire. Jeg benytter farger og kontraster i glans som uttrykk i abstrakte ornamenter, og iblant er også noen stiliserte mennesker og dyr satt i en ornamental ramme. Min fasinasjon ligger i naturens strenge geometri og tallmessige delinger som en ramme for det organiske liv.
Read More

Guttorm Nordø

Guttorm Nordø arbeider med det meste; tegning, maleri, grafikk, mailart og mye mer. I Trondheim på 1980-tallet var han en outsider i kunstnermiljøet med bakgrunn i ungdomsaktivisme, rock, punkestetikk og grafitti. Han lot seg inspirere av tysk samtidskunst til fornyet interesse for det fortellende bildet. Fortellingene i bildene hans har ingen løsning, men innbyr til ulike fortolkninger. Hans kunst eier […]
Read More

Jorunn Steffensen

Jeg arbeider med maleri og tegning, i tillegg til installasjoner. Min kunst handler om farger og formale undersøkelser. Jeg arbeider innenfor et konstruktivistisk formspråk, hvor form og innhold reduseres til enkle geometriske felt. Jeg er opptatt av fargens energi. Fargens langsomme oppbygning, lag på lag, strøk for strøk. Forflytning og illusjon av det tredimensjonale i flaten. Jeg arbeider ofte i […]
Read More

Runa Boger

Jeg arbeider med tekstile collager og tredimensjonale objekter. Arbeidet med formale og materialrelaterte utfordringer er en del av verket. Grepet er enkelt og direkte. Bildene kan ses på som verk som inngår i en minimalistisk stil, hvor det tekstile er en førende veiviser. Med fokus på det formale finner innholdet sitt uttrykk i komposisjonen. Inngangen til mine arbeider har referanse […]
Read More

El Winlove & Aga Klos

EL WINLOVE  (født 1965) Observasjon av mennesker rundt meg er min største kilde til inspirasjon. Jeg er interessert i å sette fingeren på hvordan vi oppfører oss mot hverandre, mot venner, folk vi ikke kjenner, dyr, ting, penger… Gjennom bruk av humor ønsker jeg at mitt arbeid skal være døråpneren til de mere alvorlige temaene som ligger i bunnen. Maleri […]
Read More

W. Schafferer-Sigerus & Løberg

Solveyg W. Schafferer-Sigerus er billedhugger. Hun hadde sin debut som kunstner i 1950 i Trondheim kunstforening, og i 1951 ble hun med på Høstutstillingen for første gang. Hun har opp gjennom årene hatt en rekke utstillinger i inn- og utland. Hun har over 100 skulpturer plassert i det offentlige rom i Norge. Hun lager også portretter/byster. Disse er også plassert […]
Read More

Koefoed & Valum

Annette Kofoed og Karin M. Valum viser objekter, monotypier, malerier og tegninger Anette Kofoed tar utgangspunkt i materialet når hun arbeider, og finner det er interessant å utforske materialenes iboende muligheter. De siste årene har hun brukt flortynn silke som materiale. Hun syntes det var interessant å se om det var mulig å lage tredimensjonale former av den gjennomsiktige silken, […]
Read More