Runa Boger

Jeg arbeider med tekstile collager og tredimensjonale objekter. Arbeidet med formale og materialrelaterte utfordringer er en del av verket. Grepet er enkelt og direkte. Bildene kan ses på som verk som inngår i en minimalistisk stil, hvor det tekstile er en førende veiviser. Med fokus på det formale finner innholdet sitt uttrykk i komposisjonen. Inngangen til mine arbeider har referanse […]
Read More