Sommerkonkurranse

NB! Alle medlemmer i Drøbak Kunstforening og Drøbak Kunstnerforum kan delta i konkurransen selvom de ikke bor i Frogn.

Har du spørsmål om konkurransen, ta kontakt med Siv Gade Lien på siv@trendheim.no eller 94787969.